Hoe mensen met laaggeletterdheid te helpen

Hoe mensen met laaggeletterdheid te helpen

 <a href=Training en acteursbureau – Hetsen & Visschers ” style=”width:auto; max-width:37% margin:0px 10px; height:auto; max-height:325px;” align=”left”>

Laaggeletterden staan voor verschillende uitdagingen. Deze kunnen variëren van taalverschillen en de complexiteit van migrantengemeenschappen tot psychologische of cognitieve handicaps. Velen zijn zich er niet van bewust dat ze aan deze aandoeningen lijden en willen misschien niet als zodanig worden geïdentificeerd. Ondanks de wijdverbreide prevalentie, wordt dyslexie vaak beschouwd als een verborgen handicap en treft wel tien tot vijftien procent van de algemene bevolking. Er zijn echter strategieën die deze uitdagingen kunnen helpen minimaliseren.

Een methode is om eerst de context te presenteren. Een laaggeletterde patiënt heeft bijvoorbeeld informatie nodig over een groente die veel voedingsstoffen bevat. Zonder context zou deze persoon de hele lijst moeten onthouden. Daarom is het essentieel om korte zinnen met een actieve stem te gebruiken. Evenzo moet de lettergrootte van het type tussen 10 en 14 punten liggen. Door eerst de meest elementaire informatie te presenteren, zullen laaggeletterde patiënten gemakkelijker de meer complexe concepten begrijpen.

Terwijl leraren en beheerders willen dat leerlingen slagen op school, kan laaggeletterdheid grote gevolgen hebben buiten het klaslokaal. Het heeft bijvoorbeeld invloed op de prestaties van leerlingen op door de staat opgelegde doelen, die op verschillende manieren van invloed zijn op schooldistricten. Naast de financiële en educatieve kosten kan laaggeletterdheid ook het leven van kinderen buiten de klas beïnvloeden. In sommige gebieden maakt dit soort situaties het moeilijker om educatieve doelen te bereiken, inclusief werkgerelateerde doelen. Het zal je misschien verbazen te horen dat 85% van de jeugdrechters functioneel analfabeet is.

Klik hier voor meer waardevolle informatie: Hetsen & Visschers